019 - Sketch Pad

Diva Dr Bogdanović

Najteže je imati meru. Znati povući liniju i kontrolisati se.

Kako u hrani tako i u enterijeru.

Suština čini život. Suština čini prostor.

Manje je više – Mies Van der Rohe.