019 - Sketch Pad

Egger

U dosadnim kacelarijama je dosadno. U zabavnim kancelarijama je zabavno.

Kreativan prostor nam daje kreativne ideje. Menja paradigmu kroz koju posmatramo situacije.

Dopustite Vašoj kancelariji da učestvuje!